MEIST

Meie kool

Registrikood: 75039273
Registreeritud: 08.07.2015

Alates 1.septembris 2022 liideti Ardu Lasteaed ja Ardu Kool.
Ardu Kool on lasteaed-põhikool Kose Vallas.
Õppeasutuse nimi on Ardu Kool.


2022/2023.õppeaastal käib meie koolis 89 õpilast ja lasteaias 47 last (september 2023 seisuga).

Koolimaja on ehitatud 1991.aastal. Koolis toimib pikapäevarühm 1.-3.klassi õpilastele. 

Lasteaia maja on ehitatud 2002.aastal. Lasteaias on 60 kohta. Lasteaias töötab 3 rühma: noorem rühm (sõimerühm, kuni 3-aastased), keskmine rühm (3-6-aastased) ja vanem rühm (koolieelikute ettevalmistusrühm).

Lasteaias ja koolis on logopeed ning sotsiaalpedagoog.

 

KOOLI MISSIOON
on ühtse ja toetava kooliperena võimaldada õppijale parimat võimetekohast haridust ja arengut.

KOOLI VISIOON
on olla kool, kus ollakse avatud kõigele uuele, kuid väärtustatakse ka aastatepikkuseid traditsioone, kus võimaldatakse oma õpilastel omandada mitmekülgset põhiharidust turvalises õpikeskkonnas.

KOOLI TUNNUSLAUSE
“Mõeldes homsele!”

2022/2023.õppeaastal käib meie koolis 89 õpilast ja lasteaias 47 last (september 2023 seisuga).

Koolimaja on ehitatud 1991.aastal. Koolis toimib pikapäevarühm 1.-3.klassi õpilastele. 

Lasteaia maja on ehitatud 2002.aastal. Lasteaias on 60 kohta. Lasteaias töötab 3 rühma: noorem rühm (sõimerühm, kuni 3-aastased), keskmine rühm (3-6-aastased) ja vanem rühm (koolieelikute ettevalmistusrühm).

Lasteaias ja koolis on logopeed ning sotsiaalpedagoog.

 

KOOLI MISSIOON
on ühtse ja toetava kooliperena võimaldada õppijale parimat võimetekohast haridust ja arengut.

KOOLI VISIOON
on olla kool, kus ollakse avatud kõigele uuele, kuid väärtustatakse ka aastatepikkuseid traditsioone, kus võimaldatakse oma õpilastel omandada mitmekülgset põhiharidust turvalises õpikeskkonnas.

KOOLI TUNNUSLAUSE
“Mõeldes homsele!”