MEIST

HoolekoguArdu Kooli hoolekogu koosseis 2023/2024.õppeaastal on kinnitatud Kose Vallavalitsuse korraldusega nr 636 10.10.2023

Rein Hordo kooli toetava organisatsiooni esindaja
Annely Tisler Kose Vallavolikogu esindaja
Robin Valdma Ardu Kooli õpilasesinduse esindaja
Karolin Karu kooli õpetajate esindaja
Signe Kotkas kooli õpetajate esindaja
Maarja Udde lasteaiaõpetajate esindaja
Gesse Pluss lasteaia lastevanemate esindaja
Katrin Koronen lasteaia lastevanemate esindaja
Magnus Karu lasteaia lastevanemate esindaja
Liisa Lillinurm 1.-3.klassi lastevanemate esindaja
Kairi Tomp 1.-3.klassi lastevanemate esindaja
Ingrid Toomse 4.-6.klassi lastevanemate esindaja
Merlin Leppik 4.-6.klassi lastevanemate esindaja
Raimo Viilup 7.-9.klass lastevanemate esindaja
Evelin Ülejõe 7.-9.klassi lastevanemate esindaja
Rando Ülejõe vilistlaste esindaja

Ardu Kooli hoolekogu koosoleku protokollid

Hoolekogu koosolekud protokollitakse. Protokollid nummerdatakse jooksvalt õppeaasta algusest kuni selle lõpuni.
Protokollidega saab tutvuda, kui klõpsata sinises kirjas tekstile!

Järgmine koosolek:
04.juuni 2024 nr 1-8/4

 

24.aprill 2024 nr 1-8/3
1. V koolivaheaja muudatusest Ardu Koolis.

03.jaanuar 2024 nr 1-8/2
1. Ardu lasteaia suvine töökorraldus (kollektiivpuhkus).
2. Kohapeal algatatud teemad.

15.november 2024 nr 1-8/1
1. Hoolekogu liikmete koosseisust
2. Hoolekogu töökord.
3. Hoolekogu esimehe, aseesimehe ja sekretäri/protokollija valimine.

19.juuni 2023 nr 1-8/4
1. Lasteaialapse toidukulu päevamaksumuse suurendamine.

16.mai 2023 nr 1-8/3
1. V koolivaheaja muudatusest Ardu Koolis.
2. Õpilaste ekskursioonide korraldamisest

01.veebruar 2023 nr 1-8/2
1. Ardu Kooli lasteaia suvine töökorraldus (kollektiivpuhkus).
2. Kohapeal algatatud teemad.

14.detsember 2022 nr 1-8/1
1. Hoolekogu liikmete koosseisust.
2. Hoolekogu töökord.
3. Hoolekogu esimehe, aseesimehe ning sekretäri ja protokollija valimine.
4. Kohapeal algatatud teemad.

Ardu Kooli hoolekogu koosseis 2023/2024.õppeaastal on kinnitatud Kose Vallavalitsuse korraldusega nr 636 10.10.2023

Ardu Kooli hoolekogu koosoleku protokollid

Hoolekogu koosolekud protokollitakse. Protokollid nummerdatakse jooksvalt õppeaasta algusest kuni selle lõpuni.
Protokollidega saab tutvuda, kui klõpsata sinises kirjas tekstile!

Järgmine koosolek:
04.juuni 2024 nr 1-8/4

 

24.aprill 2024 nr 1-8/3
1. V koolivaheaja muudatusest Ardu Koolis.

03.jaanuar 2024 nr 1-8/2
1. Ardu lasteaia suvine töökorraldus (kollektiivpuhkus).
2. Kohapeal algatatud teemad.

15.november 2024 nr 1-8/1
1. Hoolekogu liikmete koosseisust
2. Hoolekogu töökord.
3. Hoolekogu esimehe, aseesimehe ja sekretäri/protokollija valimine.

19.juuni 2023 nr 1-8/4
1. Lasteaialapse toidukulu päevamaksumuse suurendamine.

16.mai 2023 nr 1-8/3
1. V koolivaheaja muudatusest Ardu Koolis.
2. Õpilaste ekskursioonide korraldamisest

01.veebruar 2023 nr 1-8/2
1. Ardu Kooli lasteaia suvine töökorraldus (kollektiivpuhkus).
2. Kohapeal algatatud teemad.

14.detsember 2022 nr 1-8/1
1. Hoolekogu liikmete koosseisust.
2. Hoolekogu töökord.
3. Hoolekogu esimehe, aseesimehe ning sekretäri ja protokollija valimine.
4. Kohapeal algatatud teemad.

Rein Hordo kooli toetava organisatsiooni esindaja
Annely Tisler Kose Vallavolikogu esindaja
Robin Valdma Ardu Kooli õpilasesinduse esindaja
Karolin Karu kooli õpetajate esindaja
Signe Kotkas kooli õpetajate esindaja
Maarja Udde lasteaiaõpetajate esindaja
Gesse Pluss lasteaia lastevanemate esindaja
Katrin Koronen lasteaia lastevanemate esindaja
Magnus Karu lasteaia lastevanemate esindaja
Liisa Lillinurm 1.-3.klassi lastevanemate esindaja
Kairi Tomp 1.-3.klassi lastevanemate esindaja
Ingrid Toomse 4.-6.klassi lastevanemate esindaja
Merlin Leppik 4.-6.klassi lastevanemate esindaja
Raimo Viilup 7.-9.klass lastevanemate esindaja
Evelin Ülejõe 7.-9.klassi lastevanemate esindaja
Rando Ülejõe vilistlaste esindaja