LASTEAED

Nädala õppe- ja kasvatustegevused


Õppe- ja kasvatustegevus toimub direktori poolt kinnitatud tegevus- ja päevakava alusel, mis määrab laste päevarütmi, sisaldades vahelduvalt laste vabategevusi, igapäevatoiminguid ja õpetaja kavandatud õppe- ja kasvatustegevusi.

 


Lasteaiarühmade tegevus- ja päevakava 2023/2024.õppeaastaks on kinnitatud dir.kk.nr 1-3/5 05.09.2022

Õppe- ja kasvatustegevust kavandatakse lähtuvalt lapse arengust, vanusest ja lapse huvist õppeaastati. Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamise perioodi pikkus on kuu, mis koosneb nädalakavadest. Planeeritud õppetegevusel on fikseeritud kellaaeg ja ajaline pikkus.

Õppe- ja kasvatustöö toimub integreeritud õpetuse põhimõttel, st antud nädalateema läbib kõiki õppekasvatustegevuste liike. On tagatud õppekava erivaldkondade integreerimine läbi õuesõppe, tervisekasvatuse ja mängu. Õppe- ja kasvatustöö on korraldatud lapsele tuttava ja arusaadava põhjal. Kõige aluseks on lastepärasus ja elulähedus. Laps on õppe- ja kasvatustegevustes aktiivne osaleja, kes tunneb rõõmu tegutsemisest. Lõimitud mänguliste tegevuste kaudu saab laps teadmisi ja kogemusi ümbritsevast keskkonnast.

Noorem rühm
Esmaspäev
1. Mina ja keskkond
2. Liikumine (ujumine)
Teisipäev
1. Keel ja kõne
2. Kunst
3. Liikumine (saalis)
Kolmapäev
1. Mina ja keskkond
2. Matemaatika
Neljapäev
1. Muusika
2. Keel ja kõne
Reede
1.Kunst
2.Muusika

Keskmine rühm
Esmaspäev
1. Mina ja keskkond
2. Matemaatika
2. Liikumine (saalis)
Teisipäev
1. Keel ja kõne
2. Liikumine (ujumine)
Kolmapäev
1. Keel ja kõne
2. Kunst
3. Liikumine (õues)
Neljapäev
1. Mina ja keskkond
2. Matemaatika
3. Muusika
Reede
1. Kunst
2. Muusika

Vanem rühm
Esmaspäev
1. Mina ja keskkond
2. Matemaatika
3. Liikumine (saalis)
Teisipäev
1. Keel ja kõne
2. Kunst
3. Liikumine (õues)
Kolmapäev
1. Keel ja kõne
2. Liikumine (ujumine)
Neljapäev
1. Mina ja keskkond
2. Matemaatika
3. Muusika
Reede
1. Muusika
2. Keel ja kõne
3. Kunst

Lasteaia päevakava on leitav: https://www.ardukool.ee/paevakavad

Lasteaiarühmade tegevus- ja päevakava 2023/2024.õppeaastaks on kinnitatud dir.kk.nr 1-3/5 05.09.2022

Õppe- ja kasvatustegevust kavandatakse lähtuvalt lapse arengust, vanusest ja lapse huvist õppeaastati. Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamise perioodi pikkus on kuu, mis koosneb nädalakavadest. Planeeritud õppetegevusel on fikseeritud kellaaeg ja ajaline pikkus.

Õppe- ja kasvatustöö toimub integreeritud õpetuse põhimõttel, st antud nädalateema läbib kõiki õppekasvatustegevuste liike. On tagatud õppekava erivaldkondade integreerimine läbi õuesõppe, tervisekasvatuse ja mängu. Õppe- ja kasvatustöö on korraldatud lapsele tuttava ja arusaadava põhjal. Kõige aluseks on lastepärasus ja elulähedus. Laps on õppe- ja kasvatustegevustes aktiivne osaleja, kes tunneb rõõmu tegutsemisest. Lõimitud mänguliste tegevuste kaudu saab laps teadmisi ja kogemusi ümbritsevast keskkonnast.


Noorem rühm
Esmaspäev
1. Mina ja keskkond
2. Liikumine (ujumine)
Teisipäev
1. Keel ja kõne
2. Kunst
3. Liikumine (saalis)
Kolmapäev
1. Mina ja keskkond
2. Matemaatika
Neljapäev
1. Muusika
2. Keel ja kõne
Reede
1.Kunst
2.Muusika

Keskmine rühm
Esmaspäev
1. Mina ja keskkond
2. Matemaatika
2. Liikumine (saalis)
Teisipäev
1. Keel ja kõne
2. Liikumine (ujumine)
Kolmapäev
1. Keel ja kõne
2. Kunst
3. Liikumine (õues)
Neljapäev
1. Mina ja keskkond
2. Matemaatika
3. Muusika
Reede
1. Kunst
2. Muusika

Vanem rühm
Esmaspäev
1. Mina ja keskkond
2. Matemaatika
3. Liikumine (saalis)
Teisipäev
1. Keel ja kõne
2. Kunst
3. Liikumine (õues)
Kolmapäev
1. Keel ja kõne
2. Liikumine (ujumine)
Neljapäev
1. Mina ja keskkond
2. Matemaatika
3. Muusika
Reede
1. Muusika
2. Keel ja kõne
3. Kunst

Lasteaia päevakava on leitav: https://www.ardukool.ee/paevakavad