KOOL

Lõpueksamid

Põhikooli ühtsete ülesannetega eksamite õppeained, vormid ja ajad 2023/2024.õppeaastal


Põhikoolilõpetaja teatab kooli juhtkonnale 1. veebruariks õppeaine,
mis aines ta soovib sooritada valikeksami.

Allikas: INNOVE 

  • eesti keel (kirjalik) – 31.mai 2024. a;

  • matemaatika (kirjalik) –  6.juuni 2024. a;

  • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise keeles võõrkeelena (kirjalik) – 12. juuni 2024. a;

  • valikeksam vene keeles võõrkeelena (suuline) – 12.–13.juuni 2024. a;

  • valikeksam inglise keeles võõrkeelena (suuline) – 12.–14.juuni 2024. a;

Allikas: https://www.riigiteataja.ee/akt/130052023001

Põhikoolilõpetaja teatab kooli juhtkonnale 1. veebruariks õppeaine,
mis aines ta soovib sooritada valikeksami.

Allikas: INNOVE 

  • eesti keel (kirjalik) – 31.mai 2024. a;

  • matemaatika (kirjalik) –  6.juuni 2024. a;

  • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise keeles võõrkeelena (kirjalik) – 12. juuni 2024. a;

  • valikeksam vene keeles võõrkeelena (suuline) – 12.–13.juuni 2024. a;

  • valikeksam inglise keeles võõrkeelena (suuline) – 12.–14.juuni 2024. a;

Allikas: https://www.riigiteataja.ee/akt/130052023001