KOOL

Tasemetööd

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2023/2024


 4. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

- eesti keel (kirjalik) – 20.–22. september 2023. a
- loodusõpetus (kirjalik) – 25.–27. september 2023. a
- matemaatika (kirjalik) – 12.–13. oktoober; 16.–17. oktoober 2023. a.

 7. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

- eesti keel (kirjalik) – 18.–20. september 2023. a
- loodusõpetus (kirjalik) – 27.–29. september 2023. a
- matemaatika (kirjalik) – 17.–20. oktoober 2023. a.

III kooliastme tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

A2-keeletasemel inglise keel (kirjalik) – 31. oktoober 2023. a;
A2-keeletasemel inglise keel (suuline) – 31. oktoober –3. november; 6. november 2023. a;
A2-keeletasemel saksa keel (kirjalik ja suuline) – 17.–18. jaanuar 2024. a;
A2-keeletasemel vene keel (kirjalik ja suuline) – 17.–18. jaanuar 2024. a.

Allikas: https://harno.ee/

 

  • I ja II kooliastme loodusteaduslikke uurimis- ja otsusetegemise oskusi tagasisidestav loodusõpetuse tasemetöö rakendus 2018/2019. õppeaastal.

  • I ja II kooliastme matemaatika teadmiste taset (mõistelised ja protseduurilised teadmised) ja probleemide lahendamise oskusi tagasisidestav tasemetöö rakendus 2020/2021. õppeaastal.

  • I ja II kooliastme eesti keele ning II kooliastme inglise keele tasemetööd rakendus 2021/2022. õppeaastal.

  • I ja II kooliastme sotsiaalvaldkonna ning II kooliastme vene ja prantsuse keele tasemetööd rakenduvad 2022/2023. õppeaastal.

Allikas: https://www.hm.ee/et/tegevused/valishindamine/riiklikud-tasemetoo

 4. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

- eesti keel (kirjalik) – 20.–22. september 2023. a
- loodusõpetus (kirjalik) – 25.–27. september 2023. a
- matemaatika (kirjalik) – 12.–13. oktoober; 16.–17. oktoober 2023. a.

 7. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

- eesti keel (kirjalik) – 18.–20. september 2023. a
- loodusõpetus (kirjalik) – 27.–29. september 2023. a
- matemaatika (kirjalik) – 17.–20. oktoober 2023. a.

III kooliastme tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

A2-keeletasemel inglise keel (kirjalik) – 31. oktoober 2023. a;
A2-keeletasemel inglise keel (suuline) – 31. oktoober –3. november; 6. november 2023. a;
A2-keeletasemel saksa keel (kirjalik ja suuline) – 17.–18. jaanuar 2024. a;
A2-keeletasemel vene keel (kirjalik ja suuline) – 17.–18. jaanuar 2024. a.

Allikas: https://harno.ee/

 

  • I ja II kooliastme loodusteaduslikke uurimis- ja otsusetegemise oskusi tagasisidestav loodusõpetuse tasemetöö rakendus 2018/2019. õppeaastal.

  • I ja II kooliastme matemaatika teadmiste taset (mõistelised ja protseduurilised teadmised) ja probleemide lahendamise oskusi tagasisidestav tasemetöö rakendus 2020/2021. õppeaastal.

  • I ja II kooliastme eesti keele ning II kooliastme inglise keele tasemetööd rakendus 2021/2022. õppeaastal.

  • I ja II kooliastme sotsiaalvaldkonna ning II kooliastme vene ja prantsuse keele tasemetööd rakenduvad 2022/2023. õppeaastal.

Allikas: https://www.hm.ee/et/tegevused/valishindamine/riiklikud-tasemetoo