VASTUVÕTT

Vajalikud dokumedid


Vastuvõtu dokumendid saab esitada digitaalselt allkirjastatuna aadressil info [at] ardukool.ee või tuua paberkandjal kooli kantseleisse aadressil Lasteaia tee 4.

Vajalikud taotluste blanketid leiad SIIT


 

Lasteaeda vastuvõtuks:

1) Kose valla sissekirjutusega lapsevanem taotleb lasteaiakohta läbi haridusteenuse haldamise infosüsteemi ARNO
Lisaks esitab lapsevanem koolile hiljemalt 30. augustiks lapse isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitõendi) ja lapsevanema isikut tõendava dokumendi.

2) Kose valla sissekirjutust mitteomav vanem pöördub oma lapsele lasteaiakoha taotlemiseks kooli direktori poole.

 

1.klassi vastuvõtmiseks esitab lapsevanem:

1) sisseastumistaotluse;
2) õpilase isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitõendi);
3) vanema isikut tõendava dokumendi;
4) lasteasutusest väljastatud koolivalmiduskaardi;
5) õpilase foto 3x4 cm;
6) õpilaspileti taotlus.

1.klassi õpilase vajalikud koolitarbed.

 

2.-9.klassi vastuvõtmiseks esitab lapsevanem:

1) sisseastumistaotluse;
2) õpilase isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitõendi);
3) vanema isikut tõendava dokumendi;
4) õpilase foto 3x4 cm;
5) õpilaspileti taotlus;
6) eelmisest koolist õpinguid tõendavad dokumendid (õpilasraamatust väljavõte, klassitunnistus, hinneteleht).

 

 

Lasteaeda vastuvõtuks:

1) Kose valla sissekirjutusega lapsevanem taotleb lasteaiakohta läbi haridusteenuse haldamise infosüsteemi ARNO
Lisaks esitab lapsevanem koolile hiljemalt 30. augustiks lapse isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitõendi) ja lapsevanema isikut tõendava dokumendi.

2) Kose valla sissekirjutust mitteomav vanem pöördub oma lapsele lasteaiakoha taotlemiseks kooli direktori poole.

 

1.klassi vastuvõtmiseks esitab lapsevanem:

1) sisseastumistaotluse;
2) õpilase isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitõendi);
3) vanema isikut tõendava dokumendi;
4) lasteasutusest väljastatud koolivalmiduskaardi;
5) õpilase foto 3x4 cm;
6) õpilaspileti taotlus.


1.klassi õpilase vajalikud koolitarbed.

 

2.-9.klassi vastuvõtmiseks esitab lapsevanem:

1) sisseastumistaotluse;
2) õpilase isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitõendi);
3) vanema isikut tõendava dokumendi;
4) õpilase foto 3x4 cm;
5) õpilaspileti taotlus;
6) eelmisest koolist õpinguid tõendavad dokumendid (õpilasraamatust väljavõte, klassitunnistus, hinneteleht).