MEIST

HoolekoguArdu Kooli hoolekogu koosseis 2022/2023.õppeaastal on kinnitatud Kose Vallavalitsuse korraldusega nr 660 04.10.2022

Rein Hordo kooli toetava organisatsiooni esindaja
Annely Tisler Kose Vallavolikogu esindaja
Elis Kannik Ardu Kooli õpilasesinduse esindaja
Egle Tänav õpetajate esindaja, hoolekogu sekretär
Kadi Koppel õpetajate esindaja
Aive Aun lasteaiaõpetajate esindaja
Maarja Udde lasteaiaõpetajate esindaja
Oksana Nikker lastevanemate esindaja
Merlin Leppik lastevanemate esindaja
Livio Varik lastevanemate esindaja
Raimo Viilup lastevanemate esindaja
Ingrid Toomse lastevanemate esindaja, vilistlaste esindaja, aseesimees
Riina Ridala lastevanemate esindaja, vilistlste esindaja, esimees
Magnus Karu lastevanemate esindaja
Katrin Koronen lastevanemate esindaja
Matis Reimann lastevanemate esindaja

Ardu Kooli hoolekogu koosoleku protokollid

Hoolekogu koosolekud protokollitakse. Protokollid nummerdatakse jooksvalt õppeaasta algusest kuni selle lõpuni.
Protokollidega saab tutvuda, kui klõpsata sinises kirjas tekstile!

19.juuni 2023 nr 1-8/4
1. Lasteaialapse toidukulu päevamaksumuse suurendamine.

16.mai 2023 nr 1-8/3
1. V koolivaheaja muudatusest Ardu Koolis.
2. Õpilaste ekskursioonide korraldamisest

01.veebruar 2023 nr 1-8/2
1. Ardu Kooli lasteaia suvine töökorraldus (kollektiivpuhkus).
2. Kohapeal algatatud teemad.

14.detsember 2022 nr 1-8/1
1. Hoolekogu liikmete koosseisust.
2. Hoolekogu töökord.
3. Hoolekogu esimehe, aseesimehe ning sekretäri ja protokollija valimine.
4. Kohapeal algatatud teemad.

Ardu Kooli hoolekogu koosseis 2022/2023.õppeaastal on kinnitatud Kose Vallavalitsuse korraldusega nr 660 04.10.2022

Ardu Kooli hoolekogu koosoleku protokollid

Hoolekogu koosolekud protokollitakse. Protokollid nummerdatakse jooksvalt õppeaasta algusest kuni selle lõpuni.
Protokollidega saab tutvuda, kui klõpsata sinises kirjas tekstile!

19.juuni 2023 nr 1-8/4
1. Lasteaialapse toidukulu päevamaksumuse suurendamine.

16.mai 2023 nr 1-8/3
1. V koolivaheaja muudatusest Ardu Koolis.
2. Õpilaste ekskursioonide korraldamisest

01.veebruar 2023 nr 1-8/2
1. Ardu Kooli lasteaia suvine töökorraldus (kollektiivpuhkus).
2. Kohapeal algatatud teemad.

14.detsember 2022 nr 1-8/1
1. Hoolekogu liikmete koosseisust.
2. Hoolekogu töökord.
3. Hoolekogu esimehe, aseesimehe ning sekretäri ja protokollija valimine.
4. Kohapeal algatatud teemad.

Rein Hordo kooli toetava organisatsiooni esindaja
Annely Tisler Kose Vallavolikogu esindaja
Elis Kannik Ardu Kooli õpilasesinduse esindaja
Egle Tänav õpetajate esindaja, hoolekogu sekretär
Kadi Koppel õpetajate esindaja
Aive Aun lasteaiaõpetajate esindaja
Maarja Udde lasteaiaõpetajate esindaja
Oksana Nikker lastevanemate esindaja
Merlin Leppik lastevanemate esindaja
Livio Varik lastevanemate esindaja
Raimo Viilup lastevanemate esindaja
Ingrid Toomse lastevanemate esindaja, vilistlaste esindaja, aseesimees
Riina Ridala lastevanemate esindaja, vilistlste esindaja, esimees
Magnus Karu lastevanemate esindaja
Katrin Koronen lastevanemate esindaja
Matis Reimann lastevanemate esindaja